Miljøscreening / Miljøloven

Få en lovpligtig miljøscreening
Hos Miljørapporten kommer vi ud og udfører den lovpligtige miljøscreening for dig. I forbindelse med nedrivningen af en bygning er det et krav, at man får foretaget en miljøscreening.

Udførelse
Når vi udfører en miljøscreening, starter vi altid med de simple oplysninger, som bygningens historie, byggeår, byggematerialer samt renovering og evt. ombygningsår.
Herefter kommer vi fysisk ud og udtager nogle nødvendige prøver samt løbende dokumentation i form af billeder.

Prøverne vil blive testet på et professionelt laboratorium , og du vil få din miljøscreening indenfor 7 arbejdsdage.

Vejledning om håndtering af bygge- og anlægsaffald – Læs mere her

FAST LAV PRIS!
Vidste du, at en miljøscreening ikke behøver at være så dyr?
Vi har lavet en fast lav pris og derfor koster det kun 5.000 kr. per rapport + x antal analyser af gennemsnitlig 500 kr per stk.

Kontakt os
Har du spørgsmål ang. en miljøscreening? Kontakt os i dag på 23 33 89 99 og hør mere om hvad vi kan gøre for dig.

Påbuddet om miljøscreening gælder i flere forskellige tilfælde. For eksempel:

  • Når en bygning eller et hus er bygget eller renoveret mellem 1950 og 1977.
  • Når renoveringen gælder mere end 10 m2 af et hus eller en bygning.
  • Når nedbrydningen eller renoveringen producerer over et ton affald.
  • Påbuddet er også gældende, hvis der udskiftes termoruder, der er produceret i sammen periode (1950 til 1977).

Formålet

Efter 1/1-2013 er det bygherrens ansvar at identificere og anmelde PCB til kommunen i forbindelse med renoverings- og nedrivningsprojekter. PCB er på listen over verdens 10 farligste stoffer og har endda været anvendt til mordforsøg, hvilket siger lidt om, hvor farligt det er. Derfor er det meget vigtigt, at PCB og andre miljøskadelige stoffer bortskaffes på en forsvarlig måde.

Når en bygning skal rives ned eller renoveres, har bygherren ansvaret for, at affald, der kan kategoriseres som farligt, bliver både identificeret og meldt til kommunen. Det gøres via en miljøscreening, hvor man tager stikprøver af de bygningsdele og materialer, som er en del af byggeprojektet. Det er gennem denne screening, at miljøskadelige stoffer identificeres.

De forskellige stoffer, som man tjekker for, er PCB, tungmetaller, PHA-forbindelser og asbest. Man kan oftest finde disse stoffer i maling, sod fra skorstene, termoruder, tagpap samt tagplader og meget mere.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os